Obchodné podmienky pre online obchod vipsperky.sk

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OBP“) upravujú vzťahy medzi prevádzkovateľom online obchodu vipsperky.sk (ďalej len „Obchod“) a jeho zákazníkom (ďalej len „Zákazník“) pri nákupe tovaru alebo služieb prostredníctvom webovej stránky vipsperky.sk.

1.2. Kontaktné údaje Obchodu:

Telefonický kontakt: +421 902 180 170
E-mailový kontakt: info@vipsperky.sk

2. Objednávka a platba

2.1. Zákazník môže objednať tovar alebo službu prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke alebo iným spôsobom uvedeným v Obchode.

2.2. Cena tovaru alebo služby je uvedená na webovej stránke a je platná v okamihu potvrdenia objednávky.

2.3. Zákazník môže vybrať jednu z dostupných možností platby, ktoré sú uvedené na webovej stránke.

3. Doprava a doručenie

3.1. Spôsob dopravy a doby doručenia sú uvedené na webovej stránke a môžu sa líšiť v závislosti od miesta doručenia.

4. Reklamácie a vrátenie tovaru

4.1. Zákazník má právo reklamovať vadný tovar a požiadať o vrátenie tovaru v súlade s platnými zákonnými predpismi.

5. Ochrana osobných údajov

5.1. Obchod spracúva osobné údaje Zákazníka v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov, ktoré je k dispozícii na webovej stránke.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Tieto OBP sú platné od [dátum účinnosti] a môžu byť zmenené Obchodom. Aktuálna verzia OBP je vždy k dispozícii na webovej stránke.

6.2. Tieto OBP sú uzavreté v slovenskom jazyku.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa týchto OBP prosím kontaktujte Obchod na uvedených kontaktoch.